Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gewichtenregeling basisonderwijs

Leerachterstand

Basisscholen hebben de taak om achterstanden in het onderwijs weg te werken in de kleuterperiode. Zij krijgen hiervoor extra geld van de overheid. Hoeveel geld de school krijgt is afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. Dit heet de gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling komt per 1 augustus 2019 te vervallen

Bestrijden onderwijsachterstanden

Naast de bestaande reguliere (normale) bekostiging geldt er voor leerlingen met een onderwijsachterstand een aanvullende financiering. Deze 'gewichtenregeling' bepaalt of een school extra middelen krijgt van de overheid om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Het gaat hierbij om leerlingen in groep 1 en 2.

Opleidingsniveau ouders

Omdat onderzoek heeft aangetoond dat achterstanden van kinderen vaak verband houden met het opleidingsniveau van de ouders, is deze gewichtenregeling sinds 1 augustus 2006 aan het opleidingsniveau van de ouders gekoppeld.

Ouderverklaring

Om aanspraak te kunnen maken op het geld moet de school aantoonbaar maken dat zij voldoen aan de voorwaarden. Daarom vragen de scholen tegenwoordig aan ouders om een ouderverklaring over het opleidingsniveau in te vullen en te ondertekenen. Door de ondertekening krijgt de ouderverklaring rechtsgeldigheid. De school kan zo de formatie inzetten die past bij de populatie van de school. De school heeft geen verplichting om een kopie van diploma's te overleggen. U als ouder hoeft de school dus geen kopie van een diploma te overleggen en zelfs niet een diploma te tonen; ondertekening van de ouderverklaring volstaat. Als u de ouderverklaring niet wilt ondertekenen hoeft dit niet. De school ontvangt dan ook geen extra geld voor de ondersteuning voor uw kind.

Tot 1-8-2019

De huidige gewichtenregeling komt per 1 augustus 2019 te vervallen. Het ministerie van OCW wil het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. Lees meer in Wijziging onderwijsachterstandenbeleid.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?