Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Inkomsten en uitgaven op school

InkomstenUitgavenBegroting

Scholen krijgen op verschillende manieren geld. Iedere school moet met dat geld keuzes maken. Die keuzes hebben gevolgen voor het onderwijs en de werkwijze van de school.

Scholen en geld

Er zijn verschillende manieren waarop scholen geld krijgen: lumpsum, geld voor passend onderwijs, subsidies en projectgelden en ook via de vrijwillige ouderbijdrage of bijvoorbeeld crowdfunding en sponsoring. Sommige potjes zijn alleen voor specifieke doelen bedoeld, terwijl ander geld wel breed inzetbaar is.

Keuzes maken

Elke school maakt zijn eigen keuzes in de besteding van dit geld. Die keuzes zijn belangrijk voor het onderwijs. Kiest de school bijvoorbeeld voor een onderwijsassist die de leerkracht ondersteunt? Of juist voor kleinere klassen? Of gaat het geld naar laptops of een schoonmaakploeg? Wilt u weten hoe het zit met de financiën op uw school? Dan kunt u via een speciaal dashboard steeds meer cijfers vinden van het schoolbestuur waar uw school onder valt. U kunt deze cijfers ook vergelijken met andere schoolbesturen.

Financieel beleid en begroting

Iedere vier jaar maakt elk schoolbestuur nieuw financieel beleid. Op basis van dat beleid maken schoolbestuur en scholen een jaarlijkse begroting. De medezeggenschapsraad praat mee over het meerjarig financieel beleid

 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?