Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Eisen aan het schoolgebouw

SchoolpleinBouwbesluitOnderhoudSchoonmaak

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van het schoolgebouw en het schoolplein. Zij moeten zich daarbij aan verschillende wetten houden. Vaak is de gemeente eigenaar van een schoolgebouw en verantwoordelijk voor grote werkzaamheden en bijzondere omstandigheden.

Verantwoordelijkheid van school

De school is verantwoordelijk voor een veilig schoolgebouw en schoolterrein. Elke school heeft een veiligheidsplan waarin het beleid over veiligheid staat opgenomen. Daarnaast is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van de huisvesting, zowel van binnen als van buiten. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het doen van aanpassingen aan het gebouw. Zij worden voor deze verantwoordelijkheden gefinancierd via de lumpsum. Hiervan wordt bijvoorbeeld het schoonmaken van de school van betaald, en het zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Regels voor het schoolgebouw en schoolplein

Scholen moeten zorgen voor een veilig schoolgebouw en schoolterrein. Hiervoor gelden een aantal eisen, die in verschillende wet- en regelgeving zijn opgenomen:

Verantwoordelijkheid van de gemeente

Van de meeste schoolgebouwen is de gemeente eigenaar. De gemeente blijft verantwoordelijk voor uitbreiding, nieuwbouw, medegebruik (verhuur), constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden (zoals brand, diefstal of stormschade). Ook blijft de gemeente verantwoordelijk voor het buitenonderhoud aan lokalen voor bewegingsonderwijs.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?