Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Nevenvestiging en dislocatie

DependanceBijgebouwSchoolgebouw

Scholen kunnen een deel van de school op een andere locatie hebben. Een dislocatie is een noodzakelijke verhuizing van een deel van de school. Een nevenvestiging was eerder een zelfstandige school.

Dislocatie

Een dislocatie is een deel van de school waarmee ruimtegebrek wordt opgevangen in het hoofdgebouw. Eigenlijk is het een noodzakelijke verhuizing van (een deel van) de school. Bijvoorbeeld twee groepen die verhuizen naar een noodgebouw of de bovenbouw die naar een nieuw schoolgebouw gaat.

Nevenvestiging

Een dislocatie wordt soms verward met nevenvestiging. Een nevenvestiging is een deel van de school dat vroeger een zelfstandige school was, voordat het onderdeel werd van de school. De voormalige school is in dit geval gefuseerd met een andere school en werd daardoor een nevenvestiging. Een nevenvestiging kan natuurlijk wel dislocaties hebben. Bijvoorbeeld een middelbare school met verschillende locaties die opgaat in een scholengemeenschap. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft meer informatie over nevenvestigingen.

Inspraak ouders

De medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak op plannen voor een dislocatie of nevenvestiging. Meer informatie daarover vindt u hier.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?