Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Buiten schoolvakanties op vakantie

Leerplicht

Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. U heeft hiervoor toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Neemt u uw kind zonder toestemming mee? Dan kan de leerplichtambtenaar een straf opleggen.

Leerplicht

Kinderen moet naar school vanaf 5 jaar totdat zij 18 jaar zijn of een startkwalificatie behaald hebben. Dat betekent dat u uw kinderen niet zomaar buiten de schoolvakanties van school weg mag houden. Hiervoor gelden strenge regels en is toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden

Om vrij te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan genoemd in de Leerplichtwet (artikel 13):

  • Het gaat om een gezinsvakantie.
  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner.
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Toestemming vragen

Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. Een dergelijke aanvraag kan slechts 1x per jaar worden ingediend bij de schooldirecteur. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. Gaat het om maximaal 10 dagen? Dan beslist de schooldirecteur. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. Voor een langere periode is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8 weken van tevoren.

Luxeverzuim

Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij heeft, heet dit ‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders. De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo’n €100 per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van €600 per gezin voor één week en €900 per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger. Bij veelvuldige herhaling en luxeverzuim dat langer duurt dan twee weken moet de ouder zich verantwoorden voor een rechter. Een ouder kan dan in hechtenis worden genomen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?