Leerplichtambtenaar

LeerplichtwetVerzuim

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Elke gemeente heeft minstens 1 leerplichtambtenaar in dienst. De leerplichtambtenaar is te bereiken via het gemeentehuis.

Naleving leerplichtwet

De leerplichtambtenaar controleert of leerlingen en ouders de leerplichtwet naleven. Daarnaast kunnen ouders onder bepaalde omstandigheden vrijstellingen en ontheffingen aanvragen.

Hulp bij problemen

Als leerlingen problemen ervaren met schoolbezoek, kan de leerplichtambtenaar een leerling, ouders en de school helpen bij het zoeken naar oplossingen. Een leerplichtambtenaar kan een procesverbaal opmaken as een leerling spijbelt of helemaal niet staat ingeschreven op een school.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?