Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Medewerkers buiten de klas

AanspreekpuntBegeleidingSchoolleiding

Naast degene die uw kind lesgeeft zijn er ook veel medewerkers die de leerkracht en leerlingen ondersteunen. Binnen de school zijn verschillende aanspreekpunten. Ook voor leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben zijn medewerkers beschikbaar. Het schoolbestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de school.

Aanspreekpunt voor leerling en ouders

Als er problemen zijn op school is de leerkracht het eerste aanspreekpunt op school. Daarnaast kunnen leerlingen en ouders terecht bij de volgende medewerkers:

  • Mentor: op de middelbare school heeft elke leerling een mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders.
  • Afdelings- of teamleider: dit is het aanspreekpunt als u er met de leerkracht of mentor niet uitkomt.
  • Vertrouwenspersoon: bij deze medewerker kunt u of uw kind terecht voor een vertrouwelijk gesprek over een gevoelige situatie, zoals bij pesten of sexting.
  • Decaan: het aanspreekpunt op de middelbare school over profielkeuze en de keuze voor het vervolgonderwijs.

Extra hulp bij het leren

Sommige kinderen hebben extra hulp nodig bij het leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling. Op elke school is daarvoor een intern begeleider (basisschool) of een zorgcoördinator (middelbare school). Op sommige scholen is daarnaast ook een remedial teacher aanwezig om leerlingen extra te ondersteunen bij vakken waar ze moeite mee hebben.

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de directie en het schoolbestuur. Grote schoolbesturen met veel scholen hebben vaak ook nog een manager die verantwoordelijk is voor een deel van de scholen.

  • De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Soms neemt een adjunct-directeurde taken van de directeur over bij diens afwezigheid.
  • Het schoolbestuur is de overkoepelende organisatie waarbij de school is aangesloten. Deze is formeel het ‘bevoegd gezag’ en is dus de werkgever van de directeur en andere schoolpersoneel. 
  • Ouders kunnen nakijken of een schoolleider in het Schoolleidersregister voorkomt. Een schoolleider die daarin staat wordt gestimuleerd om te werken aan zijn ontwikkeling.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Bijna alle medewerkers van de school hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dus ook de medewerkers die geen les geven aan leerlingen.

CAO

In de CAO staat een overzicht van alle mogelijke functies in het onderwijs. Wilt u meer weten? Dan kunt u kijken in de CAO basisonderwijs of de CAO voortgezet onderwijs.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?