Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Onderwijsinspectie

Kwaliteit schoolVertrouwensinspecteurWet

De Onderwijsinspectie ziet namens het Ministerie voor Onderwijs toe op de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoeken. Binnen de Onderwijsinspectie zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Voldoende kwaliteit

Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepalen zij hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat iedere school krijgt, is dus maatwerk. In hun onderzoekskaders staat hoe de Onderwijsinspectie werkt, wat zij beoordelen en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zij controleren daarnaast ook op de leerplicht en de financiële gezondheid van scholen en schoolbesturen.

Onderzoekskaders

Per 1-8-2017 heeft de Onderwijsinspectie de manier waarop ze de kwaliteit van de scholen beoordelen aangepast. Voor hun toezicht op de kwaliteit van alle scholen in Nederland maken ze gebruik van onderzoekskaders. Het schoolbestuur moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. De Onderwijsinspectie checkt vervolgens op een aantal scholen of de bevindingen van het bestuur overeenkomen met de bevindingen van de inspecteur. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de eisen voor onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. De inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit is, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. De inspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoek. Dat kunnen klachten van ouders over de school zijn. Ook kan de inspecteur in het onderzoek in gesprek gaan met de medezeggenschapsraad en/of ouders om het beschreven beleid te toetsen. 

De Onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Ouders kunnen wel melding maken van een situatie op school. De Onderwijsinspectie leest deze melding en neemt hem op in het dossier van de school. Bij ernstige problemen die te maken hebben met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, discriminatie of radicalisering is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Lees meer over hoe de Onderwijsinspectie met klachten van ouders omgaat.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?