Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

De schoolarts

GezondheidJeugdartsZorgdossier

Zodra uw kind naar school gaat neemt de schoolarts de zorg voor en het dossier van uw kind over van het consultatiebureau. Uw kind wordt regelmatig opgeroepen voor een bezoek aan de schoolarts. Deze kijkt naar de ontwikkeling en draagt zorg voor eventuele vaccinaties. Bevindingen komen in een digitaal dossier. Het bezoek aan de schoolarts is niet verplicht.

Zorg na het consultatiebureau

Wanneer uw kind naar school gaat wordt de zorg en het opgebouwde dossier vanuit het consultatiebureau overgedragen aan de schoolarts, ook wel jeugdarts genoemd. De schoolarts werkt voor de GGD en komt regelmatig langs op school.

Wat doet de schoolarts?

De schoolarts controleert of er geen problemen in de ontwikkeling zijn. Gedurende de schoolperiode van uw kind krijgt u drie keer een uitnodiging voor de schoolarts; wanneer het kind 5, 9 en 14 jaar is. De schoolarts kijkt naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, maar test ook het gehoor en de ogen. Wanneer het kind 9 jaar is kan het daarnaast de tweede BMR prik krijgen (bof, mazelen, rode hond). De schoolarts verwijst door naar deskundigen als blijkt dat de ontwikkeling niet loopt zoals het hoort en geeft advies en voorlichting aan ouders en school. Uw kind is niet verplicht om naar de schoolarts te gaan. Wanneer u geen gehoor geeft aan de oproep wordt hiervan een aantekening gemaakt in het digitaal dossier.

Digitaal dossier

De schoolarts slaat de verkregen gegevens op in het digitaal dossier 'Jeugdgezondheidszorg'. De schoolarts is hiertoe verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staat ook opgenomen wie het dossier in mag zien zonder toestemming. Als ouder heeft u een aantal rechten, zoals inzagerecht en de mogelijkheid om correcties aan te vragen. De gegevens die in dit dossier zijn opgenomen mogen niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.

Vragenlijst

In klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs krijgen alle leerlingen een vragenlijst van de GGD voorgelegd. Deze vragenlijst heet Gezond leven, Check het even! De vragen gaan over hoe het met de leerling gaat, op school, thuis en in de vrije tijd. De leerlingen vullen de vragenlijst in de klas in. Vooraf ontvangen ouders en leerling het bericht dat deze vragenlijst wordt afgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat alle leerlingen meedoen of ouders en/of leerling moeten expliciet aangeven niet deel te willen nemen. De informatie uit de vragenlijst komt in het JGZ-dossier van het kind en wordt gebruikt door de schoolarts bij het bezoek.

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?