Privacy en leerlinggegevens

Privacy

Privacy leerlinggegevens

Scholen verwerken gegevens van hun leerlingen. Sommige gegevens moet de school volgens de wet verwerken. Voor andere gegevens is toestemming nodig. Daarnaast zorgt de school ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn en dat foto's niet zonder toestemming online geplaatst worden.

Lees meer »
Wet bescherming persoonsgegevensBeveiliging gegevensOnline privacy

Leerlinggegevens delen met derden

De school mag het leerlingdossier delen met schoolmedewerkers die betrokken zijn bij de leerling. Wanneer de school met anderen het dossier wil delen, mag dat alleen wanneer de ouder hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.  

Lees meer »
ToestemmingBeveiligdBeschermdInzage

School en jeugdzorg

Soms krijgt een school te maken met jeugdzorg. Daarvoor gelden speciale regels. In een folder worden deze regels toegelicht.

Lees meer »
Veilig ThuisKindermishandelingGezinsvoogdKinderbescherming

Cameratoezicht

De school mag camera's ophangen als zij aantoont dat dit noodzakelijk is. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de privacy van de leerling en de reden van het plaatsen van de camera's. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er camera's zijn.

Lees meer »
PrivacyVeiligheidToezicht

Leerlinggegevens

Inhoud leerlingdossier

De school bewaart leerlinggegevens in het leerlingdossier. In het leerlingdossier staan in ieder geval de administratieve gegevens van een leerling. Ook staan er gegevens in over de voortgang en begeleiding van een kind. De school mag ook een aantal gegevens over ouders bewaren.

Lees meer »
LeerlingadministratieVoortgangLeerlinggegevensRechten

Inzage leerlingdossier en andere rechten

Rondom het leerlingdossier hebben ouders verschillende rechten. Ouders mogen het dossier inzien, een kopie vragen, hun zienswijze toevoegen en onjuiste informatie laten verwijderen. Deze rechten gaan op de leerling over zodra deze 16 jaar is.

Lees meer »
Recht op inzageRecht op copieRecht op correctie

Bewaartermijn

Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. In wet- en regelgeving is ook bepaald hoe lang scholen het leerlingdossier, examens en toetsen mogen bewaren. 

Lees meer »
LeerlingdossierAdministratieRechten

Inzien schoolwerk

Wanneer u als ouder het gemaakte schoolwerk van uw kind wilt inzien, bent u afhankelijk van het beleid van de school. Uitzonderingen hierop zijn de eindtoets van de basisschool, de centrale examens en de rekentoets. Die mag u altijd inzien. Een gesprek met school is altijd mogelijk over het inzien van ander schoolwerk van uw kind.

Lees meer »
ToetsenResultatenRechten