Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Inzien schoolwerk

ToetsenResultatenRechten

Wanneer u als ouder het gemaakte schoolwerk van uw kind wilt inzien, bent u afhankelijk van het beleid van de school. Uitzonderingen hierop zijn de resultaten van de eindtoets van de basisschool, de centrale examens en de rekentoets. Die mag u altijd inzien. Een gesprek met school is altijd mogelijk over het inzien van ander schoolwerk van uw kind.

Beleid van de school

Er zijn geen specifieke wettelijke regels over de inzage, het kopiëren en het bewaren van gemaakt schoolwerk. Scholen moeten hierover wel eigen beleid opstellen. Op de meeste scholen kan het gemaakte schoolwerk in de praktijk wel worden ingezien, of wordt het klassikaal besproken.

Inzien cito-toetsen

Ook voor het inzien van cito-toetsen geldt het schoolbeleid. Er is vanuit Cito geen verbod op het inzien van de toets. Wel berust er copyright op de opgaven. Deze mogen dus niet verspreid worden. Het is echter niet altijd zinvol om de toets in te zien. Het doel van de toets is namelijk om te kijken hoe de leerling zich tot andere leerlingen verhoudt, niet om te toetsen of deze bijvoorbeeld het hoofdstuk heeft begrepen. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen alle vragen goed beantwoorden. Lees meer over de verschillende soorten toetsen die de school afneemt.

Foutenanalyse

Als de school geen inzage wil geven in het gemaakte schoolwerk kunnen ouders vragen om een foutenanalyse. De leerkracht kijkt dan waar de leerling fouten gemaakt heeft en waar deze dus extra aandacht aan moet besteden. 

Uitzonderingen

In een aantal situaties is specifieker vastgelegd wat de rechten van ouders en leerlingen zijn. Ouders en leerlingen hebben altijd recht op inzage van:

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?