Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Inzien schoolwerk

ToetsenResultatenRechten

Als de school het werk van uw kind bewaart, maakt dit werk onderdeel uit van het leerlingdossier. De inhoud daarvan mag u inzien en kopiëren. Het is afhankelijk van het schoolbeleid wat de school precies bewaart. De resultaten van de eindtoets van de basisschool, de centrale examens en de rekentoets moet de school altijd bewaren.

Beleid van de school

Er zijn geen specifieke wettelijke regels over de inzage, het kopiëren en het bewaren van gemaakt schoolwerk. Scholen moeten hierover wel eigen beleid opstellen. Op de meeste scholen kan het gemaakte schoolwerk in de praktijk wel worden ingezien, of wordt het klassikaal besproken. Zodra de school het schoolwerk bewaart, maakt dat deel uit van het leerlingdossier. De inhoud daarvan mogen ouders onder andere inzien en kopiëren. Op de vragen van bijvoorbeeld proefwerken berust auteursrecht. De school beslist of ouders dit in mogen zien.

Inzien cito-toetsen

Ook voor het inzien van cito-toetsen geldt het schoolbeleid. Er is vanuit Cito geen verbod op het inzien van de toets. Wel berust er copyright op de opgaven. Deze mogen dus niet verspreid worden. Het is echter niet altijd zinvol om de toets in te zien. Het doel van de toets is namelijk om te kijken hoe de leerling zich tot andere leerlingen verhoudt, niet om te toetsen of deze bijvoorbeeld het hoofdstuk heeft begrepen. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen alle vragen goed beantwoorden. Lees meer over de verschillende soorten toetsen die de school afneemt.

Uitzonderingen

In een aantal situaties is specifieker vastgelegd wat de rechten van ouders en leerlingen zijn. Ouders en leerlingen hebben altijd recht op inzage van:

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?