Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Klacht over privacy

PrivacyschendingPrivacy beschermenNaleven privacyregels

Als de school zich niet aan de privacyregels houdt kunt u verschillende stappen ondernemen. Voor hulp neemt u contact op met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad, de functionaris gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht over privacy op school

Elke school moet zich houden aan de privacyregels. Soms gaat er iets mis. U kunt dan verschillende stappen ondernemen. Bespreek eerst uw zorgen met de school. Lost dat niets op? Dan kunt u een klacht indienen of een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Binnen de school

De school moet helder beleid voeren over privacy. Voor ouders is het dus duidelijk wat de regels van de school zijn over privacy en waar u terecht kunt met een klacht of probleem. Bekijk eerst deze informatie als u het niet eens bent met de gang van zaken. Als u een klacht heeft over de school is het belangrijk om deze eerst met de school zelf te bespreken. Gaat het om een incident? Dan kunt u het beste proberen deze met de betrokken schoolmedewerker, de schooldirecteur of het schoolbestuur op te lossen. Ziet u dat het om een probleem is dat door de hele school speelt? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming op school. Deze houdt toezicht op het naleven van de regels binnen de school.

Medezeggenschapsraad

Ouders praten mee over het beleid rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht over de regeling over het gebruik van persoonsgegevens. Als de school regels wil vaststellen of wijzigen moet de medezeggenschapraad dus om instemming worden gevraagd. U kunt bij problemen rondom privacy ook de medezeggenschapsraad op de hoogte te stellen, zodat zij nog eens goed naar het schoolbeleid kunnen kijken.

Klacht indienen

Komt u er met de school niet uit? Dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de school. Meer informatie over het indienen van een formele klacht vindt u in de schoolgids of het klachtenreglement.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie is onafhankelijk en houdt toezicht op zorgvuldig gebruik en beveiliging van persoonsgegevens. Bij overtreding van de regels kunnen zij boetes uitdelen.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?