Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouderbijdrage digitale leermiddelen

iPadLaptopKosten

Steeds meer scholen geven onderwijs via een tablet of laptop. Of u daarvoor moet betalen is afhankelijk van het schoolbeleid en de regels over de vrijwillige ouderbijdrage. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders, de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Voor veel ouders en scholen is het onduidelijk of digitale leermiddelen zoals een tablet of laptop onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen.


Keuzemogelijkheid voor ouders

Er zijn veel verschillende situaties mogelijk bij het werken met digitale leermiddelen. De manier waarop de school de keuzemogelijkheden voor ouders bepaalt is belangrijk om te bepalen wie voor het digitale leermiddel hoort te betalen. Kunnen ouders zelf kiezen welke tablet of laptop zij kopen? Of bepaalt de school welk apparaat ouders moeten kopen en aan welke voorwaarden het apparaat moet voldoen?

Niet gekoppeld aan een platform

Als een school kiest om de boeken op een digitale manier beschikbaar te stellen is een tablet of laptop een mogelijkheid. Als de school geen specifiek platform eist, kunnen ouders zelf kiezen welk digitaal leermiddel ze aanschaffen. Het voordeel van vrijheid in de keuze van een platform is dat je in vele prijsklasses een keuze kunt maken. Een tweedehands-tablet die voldoende opslagruimte heeft kan al volstaan. 

School bepaalt

Dat wordt anders wanneer een school ervoor kiest om een specifiek platform in te voeren. Als de school beslist dat iedereen een iPad moet hebben om zijn schoolboeken te ontvangen bepaalt de school dus het platform, de minimale eisen en als ze vervolgens ouders vragen bij te dragen zijn die bijdrages ook vaak hoger dan wanneer daar eigen keuzes in gemaakt kunnen worden.

Een school die kiest voor een specifiek platform, geen keuze biedt aan ouders (wel of niet in de iPad-klas) en de kosten voor deze keuze op de ouders verhaalt is in overtreding.

Aparte iPadklas of schoolbeleid

Soms kiest een school voor een aparte klas binnen de school waar de lessen via de iPad of een ander digitaal leermiddel worden gegeven. Biedt de school ook 'gewoon' onderwijs aan, zonder dat de iPad nodig is? Dan mag de school een bijdrage voor de iPadklas verplichten. U kunt dan namelijk ook kiezen voor het reguliere onderwijsaanbod.

Kan de school het anders doen?

De school kan er voor kiezen om over te gaan op het gebruik van iPads of enige andere vorm. Ze kunnen met de leverancier goede afspraken maken over verstrekking, gebruik, onderhoud en kosten. Ze kunnen in het lokale bedrijfsleven zoeken naar mogelijkheden tot sponsoring of hun eigen budgetten hiervoor benutten. Ze mogen ouders vragen om een vrijwillige bijdrage maar deze mag niet als een verplichting ervaren worden.

De rol van de MR

Een school die kiest om met tablets of iPads te gaan werken overlegt dit met de medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten ook ouders. Zij gaan ook over de hoogte en de bestemming van de vrijwillige bijdrages die een school aan ouders vraagt. U kunt dus altijd ook de medezeggenschapsraad vragen om de achtergrond van het invoering van tablets of iPads op school.

Wat kunt u doen?

U kunt een brief (per mail of per post) sturen naar de leidinggevende van de school. We hebben een voorbeeldtekst gemaakt die u daarvoor kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de Onderwijsinspectie een melding hierover sturen. Zij zien erop toe dat scholen hun middelen doelmatig besteden en rechtmatig verwerven.Tenslotte kunt u samen met andere ouders gezamenlijk een brief sturen aan de directie van de school. Scholen zullen dan hun handelswijze hierop moeten aanpassen. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?