Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

De ouderraad

ReglementStatuutOR

Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten, maar soms ook met beleidszaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Dit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt met de school en de medezeggenschapsraad. De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. Een ouderraad is niet verplicht.

Medezeggenschap

Ouders praten mee over het beleid op school. Formeel gebeurt dit via de medezeggenschapsraad. Op veel scholen is er daarnaast een ouderraad aanwezig. Er is geen wettelijke verplichting om een ouderraad op school in te stellen.

Wat doet een ouderraad?

De invulling van de taken van de ouderraad is afhankelijk van de afspraken die er met de school en de medezeggenschapsraad zijn gemaakt. Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten, maar ook met (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. In de praktijk ondersteunen ouderraden en ouderverenigingen ook de medezeggenschapsraad en het personeel. De precieze omschrijving en werkwijze van de ouderraad zijn vaak opgenomen in het reglement en/of statuut van de ouderraad.

Wie zitten er in de ouderraad?

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school zijn verbonden. Alle ouders met een kind op school mogen lid worden van de ouderraad. Ook hebben alle ouders meestal het recht om de leden van de ouderraad te kiezen.

Vergadering

Veel ouderraden vergaderen ongeveer elke zes weken. De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Maar soms worden er vertrouwelijke zaken besproken. Het gaat dan, bijvoorbeeld, over personen of over gevoelige informatie uit de medezeggenschapsraad. Die (onderdelen van) vergaderingen vinden uiteraard achter gesloten deuren plaats.

Ouderraad en geld

Het is aan te raden goed na te denken over het beheer van de gelden van de ouderraad of oudervereniging. Wanneer de rekening op naam van de penningmeester staat, en niet op naam van de school of de vereniging, geldt het geld op die rekening formeel als eigen vermogen van de penningmeester. Dat kan tot allerlei vervelende situaties leiden. Denk aan bijvoorbeeld de penningmeester die plotseling komt te overlijden of als de belastingdienst de penningmeester persoonlijk gaat aanslaan voor het vermogen van de oudervereniging.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?