Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Helpen op school

OuderparticipatieOuderbetrokkenheidBegeleidingHulpouder

Veel ouders helpen op school. Dit kan op veel verschillende manieren, passend bij uw eigen interesses en vaardigheden. U kunt ook een formele rol in de ouderraad of medezeggenschapsraad op u nemen.

Actief op school

Bij ouderparticipatie gaat het om de actieve rol die ouders op school spelen. Er zijn veel manieren waarop ouders de school kunnen helpen. Hulp van ouders is bijvoorbeeld vaak gewenst bij schoolreisjes, kerstvieringen, loopbaan banenmarkt of bij een voorleesuurtje. Elke school organiseert de ouderhulp op een andere manier. Vaak is de ouderraad hierbij actief betrokken.

Iedere ouder op zijn eigen manier

Niet elke ouder heeft dezelfde tijd ter beschikking en ook de interesse van ouders kan erg verschillen. Het is dus raadzaam om te kijken op welke manier u actief betrokken kan zijn. De ouderraad kan samen met u kijken hoe u kunt helpen op een manier die voor u goed voelt. Hierbij kunnen uw interesses en vaardigheden een belangrijke rol spelen. Dat kan gaan over meedenken over de aanpak van uw eigen kind, gastlessen geven over uw beroep of hobby, of meedenken over de beeldende vorming op school. U kunt misschien ook wel de directie adviseren over heel concrete zaken zoals huisvesting, communicatie, het design van de website of de schoolsponsoring.

Formele rol

Naast het meehelpen op school kan een ouder ook lid worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. In de medezeggenschapsraad praten ouders formeel mee over het beleid van de school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad, dit is verplicht. De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van leuke uitjes en ondersteunt de school, de medewerkers en de medezeggenschapsraad. De meeste scholen hebben een ouderraad, maar dit is niet verplicht.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?