Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schoolreis, excursie of kamp

OuderbijdrageVerplichtBegeleiding

Een schoolreis, excursie of kamp is een extra activiteit die een school, vaak in samenwerking met de ouderraad, organiseert. Het is dus geen onderwijsactiviteit. Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan het onderwijs. De schoolreis valt daar niet onder en kan dus niet worden verplicht. Wel dienen leerlingen die niet meegaan met de schoolreis, die dag op school te zijn. Er moet een vervangend programma worden aangeboden.

Begeleiding

Er zijn geen algemeen geldende regels voor de begeleiding bij schoolreisjes of kampen. Als u daarover bezorgd bent, kunt u uw zorgen uiten bij de leerkracht van uw kind, de directeur van de school en de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). De school beslist wat een gepaste begeleiding is voor een excursie. Dit is erg afhankelijk van de situatie; een druk en onoverzichtelijk pretpark vergt meer begeleiding dan een museum. En oudere kinderen kunnen gemakkelijker zelfstandig op pad dan jongere. Het kan zijn dat de school haar beleid op papier heeft staan, het kan ook dat dit per activiteit verschilt. Dit kunt u bij school navragen.

Niet mee

Wanneer dat niets oplevert, kunt u in het uiterste geval besluiten om juw kind niet mee te laten gaan. In dat geval mag uw kind op de dag van de schoolreis niet thuisblijven, maar behoort het op school een alternatief programma te krijgen. U kunt ook, eventueel samen met andere bezorgde ouders, uw hulp aanbieden door te vragen of u mee mag als begeleider.

Vrijwillige ouderbijdrage

Een extra activiteit zoals schoolreis, excursies of kamp wordt meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Wilt u of kunt u deze ouderbijdrage niet betalen? Dan mag de school uw kind niet uitsluiten van de excursie als het een verplichte activiteit is (zoals bij een museumbezoek). Is het niet verplicht en u heeft voor deze extra activiteit geen bijdrage betaald? Dan kan het zijn dat uw kind niet mee mag. De school moet dan tijdens schooluren wel voor opvang van uw kind zorgen.

Buitenlandse reis

Veel leerlingen gaan op schoolreis naar het buitenland. Dat is heel leuk, maar soms ook spannend. Om ongewenste situatie te voorkomen is het – tijdens het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een schoolreis – belangrijk om rekening te houden met de veiligheid, en om maatregelen te nemen die er voor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt. Stichting School en Veiligheid heeft het op een rijtje gezet in een infoblad. Dit infoblad gaat over het plannen van de schoolreis, het inschatten van risico’s en afwegingen maken, voorlichting en communicatie over risico’s, afspraken maken en hoe te handelen bij incidenten.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?