Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Combinatieklas

GroepsindelingSamenvoegenCombinatiegroep

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Is dat juist goed voor een kind of niet? Kan school daar zelf voor kiezen of praten ouders daarover mee?

Wat is een combinatieklas

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Een school kan voor een combinatieklas kiezen door ruimtegebrek, een lerarentekort of gebrek aan leerlingen. Ook een pedagogische reden is mogelijk: in een combinatieklas leren kinderen zelfstandigheid en samenwerken. Binnen een combinatieklas zijn meestal meerdere stamgroepen. Leerlingen van die groepen krijgen dan voor sommige vakken les in kleinere groepjes. Vaak geeft een andere leerkracht of een onderwijsassistent deze lessen.

Onderzoek

Een combinatieklas vraagt meer van een leerkracht, dit blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Op pagina 62 van het rapport staat: 'Lesgeven in combinatiegroepen doet een bovengemiddeld beroep op de didactische vaardigheden van de leraren, vooral als het gaat om de organisatie en afstemming van het onderwijs. De kwaliteit van zowel de uitleg als de taakgerichte werksfeer als de betrokkenheid van de leerlingen in combinatiegroepen is significant minder vaak voldoende dan in homogene groepen. Bovendien worden de afstemming van de instructie en de verwerkingsstof vaker als onvoldoende beoordeeld. Leraren van combinatiegroepen moeten in dezelfde hoeveelheid onderwijstijd hun onderwijs afstemmen op grotere verschillen tussen leerlingen dan leraren in een homogene groep. Blijkbaar weet een deel van de leraren de lessen nog niet zodanig te organiseren dat, binnen de beschikbare onderwijstijd, de afstemming van de instructie en verwerking de te verwachten kwaliteit heeft.'

Voordelen en nadelen

In een combinatieklas kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen. Dat heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen met een achterstand of voorsprong makkelijker bij de andere klas aanschuiven. Daar staat tegenover dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om te wachten tot de leerkracht aandacht en tijd heeft. En dat er soms onduidelijkheid voor leerlingen ontstaat, met chaos in de klas tot gevolg. Een goede leerkracht kan dat ondervangen.

Ouders praten mee

In het schoolplan staat opgenomen hoe de school de groepen inricht. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolplan. Een wijziging van een jaarklas naar een combinatieklas, en andersom, moet dus eerst langs de medezeggenschapsraad.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?