Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Bemiddeling tussen ouders en school

bemiddelingondersteuning

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden. Een onafhankelijk iemand helpt en begeleidt ouders en school in gesprekken om samen tot een oplossing te komen. Ouders hebben verschillende mogelijkheden om mediation in te zetten.

Juridisch traject leidt niet altijd tot oplossing

Er zijn verschillende (klachten)commissies in en rondom het onderwijs waar ouders terecht kunnen als zij vinden dat met een beslissing of het handelen van iemand die werkt voor de school een grens is overschreden. Elke school is verplicht aangesloten bij een klachtencommissie. Ouders ervaren klachttrajecten vaak als ingewikkeld. En soms wil je zaken niet juridisch oplossen maar juist met elkaar in gesprek gaan.

Wat is bemiddeling

Bemiddeling biedt een mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen, zonder juridische procedures in te roepen. Onafhankelijk bemiddelaars begeleiden de gesprekken tussen ouders en school om te komen tot een oplossing die voor beiden acceptabel is. Bij bemiddeling is het van belang dat zowel ouders als school willen meewerken. Dan spreken ze uit nog vertrouwen te hebben om er samen uit te komen in een gesprek. De kosten van de bemiddeling worden besproken vóór het traject start.

Kosteloze mogelijkheden voor mediation

Mediation biedt de mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen, zonder juridische procedures in te roepen. In het land zijn verschillende mediators actief die kunnen helpen bij het begeleiden van gesprekken tussen ouders en school om te komen tot een oplossing die voor beiden acceptabel is. Deze vorm van bemiddeling is in opkomst. De mogelijkheden zijn:

  • Verus: Ouders en scholen kunnen Verus vragen om te bemiddelen bij een kwestie. Dit geldt voor scholen die lid zijn van Verus, de vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs.
  • VOS/ABB: Scholen kunnen een mediator inschakelen als zij lid zijn van VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. Ouders kunnen de school op deze mogelijkheid wijzen.
  • Onderwijsgeschillen: Ouders en scholen kunnen gebruik maken van mediation via Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Dit is mogelijk voor alle scholen die bij Onderwijsgeschillen zijn aangesloten.
  • MfN-register mediators: Iedereen - óók ouders - in nood kunnen ervoor kiezen om een mediator in te schakelen die lid is van de mediatorsfederatie, een soort vereniging van erkende mediators. Aan deze vorm van mediation zijn kosten verbonden. Het is wél mogelijk om subsidie aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Het krijgen van subsidie is afhankelijk van het (verzamel)inkomen.

Aan bovenstaande mogelijkheden voor mediation in het onderwijs zijn veelal geen kosten verbonden voor ouders met uitzondering van de laatste optie.

Meer informatie

Ouders & Onderwijs adviseert ouders over welke methodes voor het bespreekbaar maken of aan de orde stellen van een kwestie in de situatie mogelijk zijn. Om de situatie te bespreken met Ouders & Onderwijs, kunt u contact opnemen met het Informatiepunt via 088-6050101 of met een mail naar vraag@oudersonderwijs.nl.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?