Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

In gesprek met school

KlachtIntern besprekenSamen oplossenVertrouwenspersoonSchoolbestuur

Om een probleem of klacht op te lossen gaat u eerst in gesprek met medewerkers van de school. Praat eerst met de leerkracht, intern begeleider, mentor om tot een oplossing te komen. Als dat niet helpt kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon of de directeur. De laatste interne stap is een brief aan het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad bekijkt het beleid als zij meerdere signalen van ouders ontvangt.

Gesprek binnen de school

Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken op de school van uw kind is het verstandig die in eerste instantie voor te leggen aan de verantwoordelijke binnen de school zelf. Meestal is dit de leerkracht, maar het kan bijvoorbeeld ook de intern begeleider, zorgcoördinator, mentor of afdelingsleider zijn. Maak een afspraak om het probleem te bespreken.

Komt u er met de leerkracht niet uit? Dan kunt u steeds een stapje verder omhoog in de organisatie. Binnen het basisonderwijs spreekt u dan veelal met de (adjunct-)directeur. In het voortgezet onderwijs kunt u het gesprek aangaan met de mentor of teamleider voordat u naar de (adjunct-)directeur of rector stapt.

Vertrouwenspersoon

Lukt het niet om een probleem aan te pakken? Of is het een probleem dat erg gevoelig ligt? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon op school. Een vertrouwenspersoon werkt in opdracht van het schoolbestuur en is getraind in het onafhankelijk omgaan met mogelijke problemen. U kunt uw probleem hier in vertrouwen bespreken. De vertrouwenspersoon bekijkt samen met u welke stappen er gezet kunnen worden om de situatie op te lossen. Aan een school zijn meestal één of meerdere vertrouwenspersonen verbonden. Deze kan intern (binnen de school) of extern (onafhankelijk) werken. De contactgegevens vindt u in de schoolgids. 

Schoolbestuur

Is er nog steeds geen oplossing? Dan is het schoolbestuur de laatste mogelijkheid om er samen uit te komen. Geef in een brief aan wat het probleem is, hoe u het ervaart en hoe naar uw mening uw probleem is behandeld. Ook is het goed om voorstellen voor oplossingen aan te dragen. Schoolbesturen komen niet vaak bijeen, dus het kan soms 4 tot 6 weken duren voor uw brief wordt behandeld. Wij raden u aan om uw brief aangetekend te verzenden, zodat u zeker weet dat en wanneer uw klacht is aangekomen. 

Als u er niet uitkomt met het schoolbestuur kunt u een formele klacht indienen volgens de klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

In sommige gevallen kunnen ouders ook terecht bij de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad van de school. Deze heeft namelijk een instemmings- en/of adviesbevoegdheid over veel verschillende onderwerpen. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van hun initiatiefrecht om zaken aan de orde te stellen. De medezeggenschapsraad bemiddelt meestal niet in individuele situaties, maar bekijkt wel het beleid naar aanleiding van uw klacht of opmerking.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?