Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Waar u terecht kunt met een klacht

StappenplanMogelijkhedenOndersteuning bij klacht

Een klacht bespreekt u meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt kunt u een klacht indienen, of neemt u contact op met een organisatie die u verder kan helpen. Voor uw klacht over een ernstige situatie of de ondersteuning van een leerling met een zorgvraag is speciale begeleiding mogelijk.

Bespreek het probleem op school

Heeft u een probleem of klacht over de school of één van de medewerkers? Dan is het raadzaam om eerst te proberen de klacht met de school te bespreken. U kunt daarbij de volgende stappen zetten:

  1. Bespreek het probleem met de leerkracht (of andere verantwoordelijke op school).
  2. Bespreek het probleem met de teamleider/mentor/zorgcoördinator/intern begeleider.
  3. Bespreek het probleem met de directeur van de school.
  4. Bespreek het probleem met het schoolbestuur waar de school onder valt.
  5. Schakel bemiddeling in.

Op ieder moment kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

Ouders kunnen wanneer zij met een gesprek niet verder komen ook een formele klacht indienen. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht in zijn werk gaat. Informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids.

Als uw klacht over het beleid van de school gaat, dan kunt u ook de medezeggenschapsraad op de hoogte stellen. Deze kan het beleid nog eens goed bekijken naar aanleiding van uw signaal.

Buiten de school

Komt u er met de school niet uit? Dan kunt u hulp vragen bij andere organisaties:

Ernstige situaties

Soms is er sprake van een situatie die ernstige en verdragende gevolgen heeft voor de leerling. Het gaat dan bijvoorbeeld om (een vermoeden van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, grove pesterijen, discriminatie of radicalisering. In dat geval kunt u de volgende stappen zetten:

Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Gaat uw klacht over de extra ondersteuning op school voor uw kind? Dan kunt u dit binnen en buiten de school bespreken. Aanvullend daarop kunt u de volgende stappen zetten:

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?