Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Continurooster

MedezeggenschapsraadOuderraadpleging

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school. De schooldag wordt op deze manier korter en de kinderen hebben een langere vrije middag.

Continurooster

Scholen met een continurooster hebben geen traditionele lunchpauze meer waar kinderen naar huis gaan om te eten. De lunchpauze maakt onderdeel uit van de schooldag en alle kinderen blijven verplicht op school. Natuurlijk hebben de kinderen wel gewoon lunchpauze. Scholen met een continurooster hebben vaak een kortere schooldag en een kortere pauze. Maar het is aan de school zelf om de precieze tijden en dagindeling vast te stellen. Ouders praten daarover mee.

Organisatie en toezicht tijdens pauzes

De school is verantwoordelijk voor de organisatie van en het toezicht tijdens de pauzes, ook de lunchpauze. Voor de organisatie van het toezicht tijdens de lunchpauze zijn verschillende oplossingen mogelijk. Toezicht door leerkrachten, toezicht door ouders, een combinatie van leerkrachten en ouders of toezicht door externen. Bij het toezicht door leerkrachten moet er rekening mee worden gehouden dat leerkrachten recht hebben op een half uur pauze tussen 10:00 en 14:00 als zij 5,5 uur werken op een dag. De school blijft verantwoordelijk voor het toezicht en de organisatie, ook als deze is uitbesteed.

Bijdrage ouders niet verplicht

Bij een continurooster maakt de lunchpauze onderdeel uit van de schooltijd. De leerlingen zijn dan verplicht om op school te blijven. De school mag dan geen verplichte bijdrage vragen voor de opvang tijden de lunch. Een vrijwillige bijdrage vragen mag wel. In tegenstelling tot de tussenschoolse opvang, waar ouders de keuze hebben wel of geen gebruik te maken van de overblijf. De kosten komen in dat geval wel voor ouders. Ouders kunnen er dan ook voor kiezen om thuis met hun kind thuis te lunchen.

Invoering en rol medezeggenschapsraad

Bij een wijziging van de schooltijden praten alle ouders van de school mee via een ouderraadpleging. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben bovendien instemmingsrecht over de plannen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?