Continurooster

MedezeggenschapsraadOuderraadpleging

Bij een continurooster is de middagpauze bekort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school. De schooldag wordt op deze manier korter en de kinderen hebben een langere vrije middag.

Invoering en rol medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het al of niet invoeren van een continurooster. Voordat de oudergeleding hierover stemt moet er een raadpleging onder de ouders worden gehouden. Verstandig is het om van te voren te bespreken bij welke stemmenverhouding het continurooster wel of niet ingevoerd wordt en dit kenbaar te maken aan de ouders

Organisatie en toezicht

Voor de organisatie van het toezicht tijdens de lunchpauze zijn verschillende oplossingen mogelijk. Toezicht door leerkrachten, toezicht door ouders, een combinatie van leerkrachten en ouders of toezicht door externen. Bij het toezicht door leerkrachten moet er rekening mee worden gehouden dat leerkrachten recht hebben op een half uur pauze tussen 10:00 en 14:00 als zij 5,5 uur werken op een dag.

Bijdrage ouders niet verplicht

Bij een continurooster mag geen verplichte financiële bijdrage voor de kosten die verband houden met het toezicht geheven worden. De school voert het continurooster in waardoor de leerlingen op school hun lunch opeten: ouders hebben hierbij niet de keuze om hun kinderen alsnog thuis te laten lunchen. Daarom mag een ouderbijdrage voor het continurooster niet verplicht worden gesteld. Eventuele kosten voor het toezicht komen voor rekening van de school.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?