Vakantie en vrije dagen

studiedagenroostervrij

Sommige vakanties worden door de overheid vastgesteld. Scholen hebben daarnaast de vrijheid om zelf vakantie en roostervrije dagen in te delen. Deze staan in de schoolgids. De medezeggenschapsraad  heeft adviesrecht bij het vaststellen van het vakantierooster van de school.

Verplichte vakantie

De Rijksoverheid stelt jaarlijks een aantal vakantieweken vast. Dat zijn de zomervakantie, de kerstvakantie en één week meivakantie. Niet alle scholen hebben tegelijkertijd zomervakantie. De data zijn verschillend voor drie regio's. Voor de andere vakanties geeft de Rijksoverheid adviesdata. Ook op feestdagen zijn kinderen vrij van school. Op de website van de Rijksoverheid staan de verplichte vakanties.

Andere vakanties en vrije dagen

Naast de verplichte vakanties hebben scholen de vrijheid om extra vakantie in te roosteren. Zoals bijvoorbeeld een tweede week meivakantie. Alle vakanties en vrije dagen staan in de schoolgids. Ouders mogen niet zomaar van deze data in de schoolgids afwijken. Dit staat in de Leerplichtwet. De school moet altijd voldoen aan de urennorm. Voor basisscholen is geen maximaal aantal vakantiedagen vastgesteld. Een basisschool mag maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Hierbij tellen weken waarin feestdagen vallen niet mee, tenzij in zo'n week ook nog een vrije dag wordt gepland. Een middelbare school mag maximaal 55 vakantiedagen hebben. Daarnaast mag de middelbare school 12 roostervrije dagen inplannen. 

Wijzigingen tijdens het schooljaar

De data van de vrije dagen en de schoolvakanties staan in de schoolgids genoemd. Ze zijn vooraf bij ouders bekend. Gedurende het jaar kan de planning van vrije dagen zoals deze in de schoolgids staat (calamiteiten uitgezonderd) niet zomaar wijzigen. Ook niet wanneer de medezeggenschapsraad daar, na verspreiding van de schoolgids, mee heeft ingestemd.

Vrij buiten de schoolvakantie

In sommige gevallen mag een kind buiten de vastgestelde data met ouders mee op vakantie. Ouders dienen dan een verzoek in bij de directeur. Lees hier meer over buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Ook kan een ouder vrijstelling vragen voor een religieuze feestdag waarop de school niet gesloten is.

Ouders praten mee in de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een adviesrecht over de vakantievaststelling. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over de vaststelling van de schoolgids. De schooltijden worden voor het begin van een nieuw schooljaar vastgesteld. De school is verplicht de schooltijden, vakanties en vrije dagen in de schoolgids te vermelden. Hier leest u meer over medezeggenschap.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?