Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Buitenschoolse opvang

BSOWet primair onderwijs

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor schooltijd, na schooltijd, op studiedagen, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. De basisschool regelt de aansluiting met de buitenschoolse opvang. Ouders betalen de kosten zelf en kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen.

De basisschool regelt aansluiting met BSO

Als ouders daarom vragen is elke reguliere basisschool verplicht om aansluiting met de buitenschoolse opvang te regelen. De school moet in ieder geval zorgen dat kinderen vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur op de bso terecht kunnen. Meestal werkt de basisschool samen met één of meerdere kinderopvangorganisaties, maar de school kan ook zelf een organisatie voor buitenschoolse opvang opzetten. Maken ouders gebruik van een andere organisatie dan waar de school mee samenwerkt? Dan is de school toch verplicht om die organisatie van de benodigde praktische informatie te voorzien. Meer informatie over buitenschoolse opvang vindt u bij de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen en Voor Werkende Ouders.

Speciaal onderwijs

Een school voor speciaal onderwijs is niet verplicht om aansluiting met een buitenschoolse opvang te regelen. De school overlegt met de ouders hoe de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd. Vervolgens stelt de school een uitvoeringsmodel op. Hierin staat hoe de buitenschoolse opvang is geregeld.

Kosten

Ouders betalen zelf de kosten voor de buitenschoolse opvang. Ouders sluiten hiervoor een contract af met de kinderopvangorganisatie. Van de Belastingdienst krijgen ouders een deel van de kosten terug in de vorm van kinderopvangtoeslag. De school regelt alleen de samenwerking.

Naschoolse activiteiten

Sommige scholen organiseren naschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten die beginnen zodra de school is afgelopen, zodat leerlingen meteen door kunnen. Meestal worden deze activiteiten georganiseerd door een combinatiefunctionaris of welzijnsorganisaties uit de omgeving, maar ook lokale ondernemers kunnen erbij betrokken zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld sport- of cultuurlessen, of om creatieve workshops. Ouders betalen een bijdrage per activiteit of reeks activiteiten. Informatie over eventuele naschoolse activiteiten krijgt u via de school.

De rol van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat altijd mee over de buitenschoolse opvang. De volledige medezeggenschapsraad brengt advies uit, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over de regeling voor buitenschoolse opvang. Zowel de medezeggenschapraad als de schoolleiding zijn hierdoor aanspreekpunt voor ouders bij problemen over de huidige regeling. Bijvoorbeeld als er tijdelijk geen plek voor uw kind is op de buitenschoolse opvang. In dat geval kunt u als ouder de schoolleiding vragen om een tijdelijke voorziening. De medezeggenschapsraad kan rekening houden met uw signaal bij het wijzingen van de regeling.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?