Over ons

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. Ouders & Onderwijs bouwt op drie pijlers:

test

Pijler 1: Informatiepunt voor ouders

Door de vele relevante wet- en regelgeving in het onderwijs hebben ouders vragen over wat hun mogelijkheden, rechten of plichten zijn in bepaalde situaties. Ouders & Onderwijs biedt een landelijk informatiepunt waar ouders met vragen over het onderwijs of de school van hun kind, terecht kunnen. Het informatiepunt is bereikbaar via 0800-5010, vraag@oudersonderwijs.nl en deze website. Iedere twee weken verschijnt de Update Ouders & Onderwijs met het laatste nieuws.

Pijler 2: Gesprekspartner

Ouders & Onderwijs is de landelijke gesprekspartner voor de politiek, het ministerie van OCW en uiteenlopende andere partijen in de onderwijssector. Ouders & Onderwijs levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat over onderwijs-gerelateerde onderwerpen. 
Ouders & Onderwijs legt en onderhoudt daarvoor contact met ouderorganisaties in het land en luistert goed naar de vragen en klachten van ouders die via ons informatiepunt binnenkomen. Verder raadpleegt Ouders & Onderwijs ouders door middel van polls en enquêtes over actuele onderwerpen.

Pijler 3: Verbinder en ondersteuner

Er zijn in Nederland vele uiteenlopende ouderorganisaties en -groepen actief. Deels zijn ze rond een specifiek belang georganiseerd, deels ook regionaal of rond een school. Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders van alle kinderen. Als landelijk platform voor ouders van schoolgaande kinderen ondersteunt Ouders & Onderwijs deze specifieke organisaties en groepen. Dit doet Ouders & Onderwijs onder meer door ze te stimuleren met advies, ingangen tot netwerken, mogelijkheden voor belangenbehartiging te bieden en met ondersteuningsmiddelen. Ouders & Onderwijs zoekt als verbindende organisatie actief contact met deze ouderorganisaties en brengt ze, waar dat synergie oplevert, met elkaar in contact.