Netwerk ouders in de MR

Graag nodigen we u uit om uw medezeggenschapsraad aan te sluiten bij Ouders&Onderwijs. 

Waarom aansluiten?

Samen een sterke stem van ouders: U bent als ouders in de medezeggenschapsraad de vertegenwoordiger van de ouders op de school van uw kind. Samen kunnen we een grote impuls geven aan de positie van ouders in onderwijsland en die van de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld rondom inhoudelijke onderwerpen zoals schoolkeuze, schooladvies, schoolgeld, citotoets, pesten, veiligheid etc. Ouders & Onderwijs heeft de ingangen bij de overheid, de onderwijssector en de politiek. Uw ervaring als ouder in de MR versterkt de gesprekken. Aangesloten MR-en kunnen bij Ouders & Onderwijs ervaringen en onderwerpen aandragen om politiek te agenderen. Zaken waar u tegen aanloopt, en door andere MR-en gedeeld worden, kunnen zo makkelijker politieke aandacht krijgen.
Meer en betere informatie: Ouders & Onderwijs biedt ouders informatie over het onderwijs en de school van hun kind. Al onze informatie is voor ouders en gericht op ouders. Elke ouder kan daarvoor terecht op www.oudersonderwijs.nl en bij het informatiepunt (tel: 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl). Ouders in de medezeggenschap vinden daar informatie over de MR en rechten van ouders. Er is een medezeggenschapsadviseur beschikbaar voor meer specifieke vragen. 
Elkaar vinden: Er zijn in Nederland vele duizenden scholen, elk met hun eigen MR. MR-en lopen vaak tegen dezelfde dingen aan of hebben dezelfde vragen. Iedere MR vindt nu vaak het wiel opnieuw uit. Ouders & Onderwijs helpt bij het elkaar vinden. Daarvoor brengen we u graag met andere MR-en in contact. Bijvoorbeeld met een specifieke vraag waarmee een andere MR al ervaring heeft opgedaan. Ook delen we best-practices en ervaringen van andere MR-en. Binnenkort komt een forum beschikbaar. Ook kunnen wij u in contact brengen met ouderorganisatie die actief zijn op specifieke onderwerpen. 

Hoe aansluiten?

Sluit uw MR aan door de contactgegevens van uw MR achter te laten via dit formulier. Aansluiten verplicht u tot niets maar levert u veel op! Ter inspiratie ontvangt u binnen enkele weken na aansluiten het boekje ‘Ouders aan zet. Tipboek voor de medezeggenschap’ vol met tips en handige informatie voor de ouders in de medezeggenschapsraad. 

We hopen van u te horen en samen met u te bouwen aan een sterke positie van ouders in het onderwijs in Nederland!


Uw signalen en vragen zijn steeds welkom via tel. 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl