Netwerk van ouders

Er zijn in Nederland vele uiteenlopende ouderorganisaties en -groepen actief. Deels zijn ze rond een specifiek belang georganiseerd, deels ook regionaal of rond een school. Dit veld van organisaties en initiatieven van ouders omvat onder meer:

  • ouderorganisaties rond identiteit;
  • ouderorganisaties rond specifieke thema’s of specifieke ondersteuningsvragen;
  • regionale oudergroepen en -initiatieven rond onderwijs (en zorg);
  • groepen rond scholen waar specifieke vraagstukken spelen, bijvoorbeeld leerlingendaling.

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders, van alle kinderen. Zij allen verdienen een stem. Ouders & Onderwijs ondersteunt al deze specifieke organisaties en groepen. Bijvoorbeeld door ze te faciliteren en te stimuleren met advies, ingangen tot netwerken, tot mogelijkheden voor belangenbehartiging en met ondersteuningsmiddelen. Ouders & Onderwijs zoekt als verbindende organisatie actief contact met deze ouderorganisaties in Nederland. Waar dit synergie oplevert brengen we ze met elkaar in contact. Dit kan plaatsvinden op onderwerpen en thema’s, en ook door het verbinden van groepen en individuele ouders in de regio.

 

Ouders & Onderwijs ontsluit kennis en ervaringen van actieve en georganiseerde groepen ouders en zorgt naast onderlinge verbinding ook voor ondersteuning van de activiteiten van ouderorganisaties en oudergroepen. Facilitering is onder meer van belang voor regionaal en lokaal actieve groepen. Binnen landelijke vastgestelde wettelijke en inhoudelijke kaders is er in Nederland immers veel ruimte voor de invulling van het onderwijs door regionale samenwerkingsverbanden en door de schoolbesturen.

Wilt u meer weten over de verschillende oudergroepen in de regio en in het land? Neem contact met ons op via informatie@oudersonderwijs.nl.

Zoekt u een oudergroep bij u in de regio? Het Netwerk Ouderinitiatieven biedt op hun website een overzicht.

Wilt u een vraag stellen aan een 'ervaren' ouder? Dat kan via de vragenvanger van Ouderkracht.