Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Jaaroverzicht 2017

1. Informatiepunt voor ouders

Ouders & Onderwijs is er voor alle vragen van ouders over de school van en het onderwijs aan hun kind. Informatie over rechten en plichten, een luisterend oor en tips om over de zorgen over hun kind met school het goede gesprek te voeren. Dit is gratis en onafhankelijk.
Alle informatie en het laatste nieuws staan op onze website. Persoonlijke vragen beantwoorden we via de telefoon of per mail. Ook voor medezeggenschapsraden.

Wilt u meer inzicht in de behaalde resultaten? Download dan de volledige infographic.

2. Ondersteunen van ouders en activiteiten van ouders

Ouders & Onderwijs ondersteunt ouders die met elkaar aan de slag gaan rondom het onderwijs. We bieden informatie, advies, praktische hulp en financiële ondersteuning. Altijd met als doel ouders in staat te stellen met elkaar en met het onderwijs samen te werken aan het onderwijs voor kinderen in Nederland.

Wilt u meer inzicht in de behaalde resultaten? Download dan de volledige infographic.

3. Gesprekspartner voor overheid, onderwijssector en media

Ouders & Onderwijs is de landelijke gesprekspartner voor de politiek, het ministerie van OCW en andere onderwijsorganisaties. Ouders & Onderwijs draagt bij aan het maatschappelijk debat over onderwijs-gerelateerde onderwerpen. We vertegenwoordigen ouders in landelijke overleggen, peilen onder ouders wat er leeft en brengen de stem van ouders naar buiten.

Wilt u meer inzicht in de behaalde resultaten? Download dan de volledige infographic.