Netwerk Ambassadeurs

Ouders & Onderwijs zoekt ouders actief op met een ‘Goed Gesprek!’. Word jij onze ambassadeur? Door met ouders onderling in gesprek te gaan over onderwijs, helpen we ouders hun rol rond het onderwijs van hun kind beter in te vullen. 

Ambassadeurs

Voor de gesprekken met ouders rond scholen, gemeentes en maatschappelijke organisaties bouwt Ouders & Onderwijs aan een netwerk van ambassadeurs. 
Ambassadeurs kunnen na een kennismakings- en trainingsbijeenkomst (1 dagdeel) door Ouders & Onderwijs met een ‘Goed Gesprek!’ aan de slag. De ambassadeur gaan vervolgens in de eigen omgeving op zoek naar een groep ouders en een locatie  om een ‘Goed Gesprek!’ mee te voeren. De ambassadeur kan hiervoor individuele ouders, scholen, gemeentes en maatschappelijke organisaties benaderen.

Ouders & Onderwijs biedt de training voor ambassadeurs kosteloos aan. Regelmatig is er voor een nieuwe groep ambassadeurs een kennismakings- en trainingsmoment in Utrecht. Voor organisaties die meerdere ambassadeurs tegelijkertijd een training willen aanbieden, kan de bijeenkomst ook op locatie worden georganiseerd. 

Voor elk gesprek dat een ambassadeur voor Ouders & Onderwijs voert is een vergoeding beschikbaar. Gemaakte reiskosten worden vergoed. 

Contact

Interesse om ambassadeur te worden en oudergesprekken te voeren? Neem dan contact op met arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl