Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Netwerk Ambassadeurs

Ouders & Onderwijs zoekt ouders actief op met een ‘Goed Gesprek!’. Word jij onze ambassadeur? In deze rol breng je een ‘Goed Gesprek’ op gang tussen ouders die behoefte hebben aan een gesprek over het onderwijs van hun kind(eren).
Door hierover met ouders in gesprek te gaan, helpen we ouders hun rol rond het onderwijs van hun kind beter in te vullen.

Ambassadeurs

Ouders & Onderwijs bouwt aan een netwerk van ambassadeurs dat gesprekken met ouders rond scholen, gemeentes en maatschappelijke organisaties organiseert en begeleidt.
Ambassadeurs kunnen na een kennismakings- en trainingsbijeenkomst – welke een dagdeel duurt – door Ouders & Onderwijs met een ‘Goed Gesprek!’ aan de slag. In de eigen omgeving kunnen zij op zoek naar een groep ouders en een locatie om een ‘Goed Gesprek!’ (mee) te voeren. De ambassadeur kan hiervoor contact leggen met individuele ouders, scholen, gemeentes en maatschappelijke organisaties.

Ouders & Onderwijs biedt de training voor ambassadeurs kosteloos aan. Voor nieuwe groepen ambassadeurs wordt met regelmaat een kennismakings- en trainingsmoment georganiseerd in Utrecht. Voor organisaties die meerdere ambassadeurs tegelijkertijd aandragen, kan een trainingsbijeenkomst ook op locatie worden verzorgd. 

Voor elk gesprek dat een ambassadeur voor Ouders & Onderwijs voert, is een vergoeding beschikbaar. Gemaakte reiskosten worden eveneens vergoed. 

Contact

Heeft u interesse om ambassadeur te worden en oudergesprekken te voeren? Neem dan contact op met arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl