Netwerk ouders in de MR

U bent als ouder in de medezeggenschapsraad de vertegenwoordiger van de ouders op de school van uw kind. Om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de school. De medezeggenschap is de enige formele positie waarin ouders de ruimte hebben om mee te praten over het schoolbeleid. Die positie is daarom belangrijk. Ouders & Onderwijs ondersteunt de ouders in de medezeggenschap. 

Wij willen dat ouders in de medezeggenschap het goede gesprek kunnen voeren. Daarom ondersteunen en verbinden we ouders in de MR. Sluit u aan bij ons netwerk en u bent als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. 

Meer en betere informatie 

Ouders in de medezeggenschap kunnen op onze website informatie vinden over medezeggenschap en de bevoegdheden van ouders. Daarnaast is er binnen het team van Ouders & Onderwijs een expert op het gebied van medezeggenschap actief. Via de mail of via ons informatiepunt 0800-5010 kunt u al uw vragen stellen. Als lid van ons netwerk ontvangt u iedere twee weken een nieuwsbrief vol nieuws en actuele ontwikkelingen. En wij kunnen u in contact brengen met andere MR-en om van elkaar te leren. Samen kunnen we een grote impuls geven aan de positie van ouders in onderwijsland via de medezeggenschapsraad. 

Het goede gesprek 

Er zijn in Nederland vele duizenden scholen, elk met hun eigen MR. Op al die scholen is de MR in gesprek met de directie. Door te zorgen dat de MR goed het gesprek kan voeren, wordt de stem van ouders effectief. Ouders & Onderwijs helpt u graag aan contacten met andere MR-en. Door ervaring van een MR te koppelen aan een vraag van een andere MR. Door van elkaar te leren. Zo kunnen MR-en hun tijd en inzet goed besteden. Ook delen we best practices en ervaringen van MR-en. En wij kunnen u in contact brengen met ouderorganisaties die actief zijn op specifieke onderwerpen. 

Samen een sterke stem van ouders 

Ouders & Onderwijs heeft de ingangen bij de overheid, de onderwijssector en de politiek. Uw ervaring als ouder in de MR versterkt en voedt die gesprekken. Aangesloten MR-en kunnen bij Ouders & Onderwijs ervaringen en onderwerpen aandragen om politiek te agenderen. Zaken waar u tegen aanloopt, en door andere MR-en gedeeld worden, kunnen zo makkelijker politieke aandacht krijgen. 

Sluit u aan bij ons netwerk 

Sluit uw MR aan door de contactgegevens van uw MR achter te laten via dit  formulier. Aansluiten verplicht u tot niets maar levert u veel op! Ter inspiratie ontvangt u het boekje ‘Ouders aan zet. Tipboek voor de medezeggenschap’ vol met tips en handige informatie voor de ouders in de medezeggenschapsraad.  

U kunt ook lid worden van de LinkedIn groep Ouders & Medezeggenschap - het platform voor nieuws, online uitwisselen en discussie.

We hopen van u te horen en samen met u te bouwen aan een sterke positie van ouders in het onderwijs in Nederland! 

Uw signalen en vragen zijn steeds welkom via tel. 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl.