Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Werkgroep Ouders en school samen

Kinderen presteren beter naar mate hun ouders meer betrokken zijn bij het onderwijs en de school van hun kind. Dat kan door op school zelf actief te zijn, zowel formeel (MR) als informeel (hand- en spandiensten). Daarnaast vindt het ‘betrokken ouder zijn’ ook voor een groot deel thuis plaats. Ouders kunnen hun kind helpen met huiswerk. Daarnaast kunnen ouders hun kind op veel speelse manier ondersteunen op het gebied van taal en rekenen. Ook gesprekken tussen ouder en kind over hoe het op school gaat, dragen bij aan een positieve schoolontwikkeling van het kind. Als een kind merkt dat zijn ouders interesse tonen in de schoolloopbaan, gaat een kind zelf ook steeds positiever denken over het belang van school.

Toekomstperspectief Ouders en school samen 
In een ideale situatie investeren zowel ouders als school vanaf moment van inschrijving in het opbouwen van een goede relatie tussen school en ouders. Als alle betrokkenen elkaar kennen en oprechte interesse in elkaar tonen kan er vertrouwen ontstaan. Daarbij kijken ouders en school samen met het kind wat een kind kan en wat het nodig heeft.

Doel van de werkgroep Ouders en school samen
Met ouders samen werkt Ouders & Onderwijs aan zo’n actieve rol van ouders rond de school. Daarvoor is inmiddels de werkgroep Ouders en School Samen gestart om ouders zelf een actieve bijdrage hieraan te laten leveren. 
Doelen die de werkgroep zichzelf heeft gesteld:

  • met een zo groot mogelijk netwerk van ouders op de kaart zetten hoe een actieve relatie tussen ouders en school ten goede komt aan de leerlingen en het onderwijs;
  • goede voorbeelden inventariseren en verder ingang laten vinden;
  • netwerk van ambassadeurs opbouwen om samen het ouderperspectief zo breed mogelijk op de kaart te zetten en ingang te laten vinden;
  • leden van de werkgroep zelf aan de slag te laten gaan met projecten en initiatieven vanuit de werkgroep 'Ouders en school samen';
  • groep van actieve ouders opbouwen, die met elkaar ervaringen en suggesties kunnen uitwisselen en inbreng aan Ouders & Onderwijs kunnen bieden voor overleg en beleidsvorming in de onderwijssector over de rol van ouders in het onderwijs.

Herkent u zich in bovenstaande en wilt u graag uw ervaringen delen met anderen en samen werken aan het invullen van partnerschap tussen ouders en school? Neem dan contact op met Arline Spierenburg, thema-adviseur Ouders en School. Wij bieden u een enthousiaste werkgroep en een plek om uw kennis en ervaringen te delen en te vergroten. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.