Visie en kernwaarden

Wij willen het beste onderwijs voor onze kinderen. Belangrijk daarvoor is samenspel tussen school, kind en ouders. Goed samenspel draagt eraan bij dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

We kunnen dit bereiken met een landelijke wegwijzer naar de mogelijkheden in onderwijsland, vertegenwoordiging van ouders bij de overheid en onderwijssector en door verbinding van ouders met elkaar.
Ouders & Onderwijs stelt ouders in staat zich te informeren, zich met elkaar te verbinden, te versterken en te vertegenwoordigen. De gezamenlijke inbreng van en namens ouders draagt bij aan het mogelijk maken van het beste onderwijs voor onze kinderen.

Met kennis van zaken en goed ingevoerd in de praktijk biedt Ouders & Onderwijs informatie en advies op verschillende thema’s rond het onderwijs. Ouders & Onderwijs bedient alle ouders van schoolgaande kinderen in Nederland. Om goede informatie te kunnen verstrekken en afgewogen advies te kunnen geven, hecht Ouders & Onderwijs aan haar onafhankelijke rol.

De kernwaarden van Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is:

  • Toegankelijk: Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun schoolgaande kinderen. Ideeën en informatie daarvoor delen we graag in een aansprekende vorm, zodat we zo veel mogelijk ouders kunnen bereiken, van informatie voorzien en stimuleren betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen en de school.
  • Verbindend: Ouders willen graag snel de juiste weg vinden naar relevante organisaties en groepen van en voor ouders. Wij stimuleren dialoog tussen ouderorganisaties en -groepen en tussen ouders en scholen.”
  • Activerend: We werken en bouwen constant aan nieuwe wegen voor ouders om in contact te treden met elkaar en om samen met de school constructief in gesprek te zijn over het onderwijs van hun kinderen.
  • Aansprekend: Ouders verdienen een krachtige stem in het onderwijsveld. Ouders & Onderwijs brengt in samenspraak met ouders hun opvattingen en belangen helder en concreet voor het voetlicht bij relevante organisaties en in het publieke debat.