Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Een week vol Cito-toetsen, is dat nou nodig?

  • Nathalie van Thiel
  • Vraag

Mijn dochter (groep 3) heeft de afgelopen week wel drie verschillende Cito-toetsen moeten maken. Het geeft stress en ik vraag me af wat we met al die uitslagen moeten. De leerkracht heeft het over de didactische leeftijd. Wat gebeurt er met de uitslagen en wat houdt DLE eigenlijk in?

Uitslagen Cito-toetsen

Rond januari  en aan het einde van het schooljaar worden de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Je vraagt je af wat je met de uitslagen moet.

De uitslagen van deze toetsen zijn bedoeld voor de leerkracht. Door middel van deze Cito-toetsen wordt gekeken waar de vaardigheden van een leerling achterlopen, of juist voorlopen. De leerkracht kan daar het onderwijs op aanpassen. Door bijvoorbeeld extra te oefenen of extra uitdaging te bieden. Ook het overzicht van de klas geeft duidelijkheid voor de leerkracht. Als een hele klas beter of minder goed presteert op een bepaald onderdeel kan de leerkracht het onderwijs bijsturen. De Cito-toets is een ander soort toets dan een methodegebonden toets. De Cito vergelijkt leerlingen met een gemiddelde. Bij een methodegebonden toets wordt juist alleen gekeken of de leerling de behandelde stof beheerst. 

Wat betekenen de DLE’s ?

DLE is de afkorting van Didactische Leeftijd Equivalent. Eén DLE is wat de gemiddelde leerling na 1 maand onderwijs beheerst. Een schooljaar omvat ongeveer 10 DLE en er wordt geteld vanaf groep 3. De Cito-toetsen geven een uitslag in letters A t/m E of I t/m V . De leerkracht kan doormiddel van de DLE bekijken of de uitslag bijvoorbeeld een hoge C is of een lage C, bijna D. Ook geeft de DLE-score duidelijkheid over of een individuele leerling voldoende groei doormaakt.

Wat moet je als ouder met deze uitslagen?

De uitslag van de Cito-toets geeft aan hoe een leerling scoort ten opzichte van andere kinderen. Als het goed is scoort je kind elke toets ongeveer op hetzelfde niveau. Is er op een toets of een onderdeel daarvan veel slechter of veel beter gescoord, dan is het belangrijk om te kijken waar dat aan ligt. Misschien had je kind slecht geslapen, of gebeurde er tijdens de toets iets onverwachts waardoor de klas onrustig werd. Het kan ook zo zijn dat je kind juist onderpresteert en met een aanpassing op een ander niveau scoort. De leerkracht neemt contact op met ouders bij een opvallende score en bij een D of E score. Ze zal een plan opstellen om de resultaten te verbeteren en dit met de ouders bespreken.

Toets op ander niveau

Passend onderwijs houdt in dat er ook leerlingen zijn die op een totaal ander niveau aan de slag zijn. Zij werken bijvoorbeeld met stof uit een vorig of volgend schooljaar. In dat geval wordt meestal een Cito-toets afgenomen die bij dat schooljaar hoort. Het is dus belangrijk om je goed te laten informeren op welk niveau de Cito wordt afgenomen. Laat je tijdens een oudergesprek goed uitleggen hoe de DLE-score verloopt. Op deze manier krijg je als ouder inzicht in de groei die je kind maakt.

Stress?

Stel je kind in groep 3 gerust. De toetsen zijn voor de juf. Zij gaat kijken wat ze nog goed moet uitleggen en wat je al heel goed kan. Het is geen prijs die je kan winnen of een wedstrijd die je kan verliezen. In de bovenbouw zal je kind goed gaan beseffen dat Cito-scores mede gaan bepalen welk vervolgonderwijs je gaat doen. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Kinderen zijn allemaal verschillend en komen terecht op een plek die bij hen past. Het is de taak van de leerkracht en de ouders om kinderen daarin te begeleiden. Wij geven ze mee dat niet alleen hoge scores goed zijn. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Kinderen op het vmbo hebben net zoveel plezier en een net zo fijn leven als kinderen op het vwo!
 

Nathalie van Thiel
Nathalie van Thiel

Mijn naam is Nathalie van Thiel. Ik ben moeder van vier kinderen en leerkracht basisonderwijs. Op dit moment geef ik les aan leerlingen uit verschillende groepen die iets extra’s nodig hebben. Naast mijn werk op school geef ik ouders advies over hun kind op de basisschool. Vele vragen van ouders met mijn antwoorden zijn inmiddels gebundeld in het boek  “101 vragen aan de juf”. Nathalie beantwoordt ook graag jouw vraag!

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?