Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Help! Mijn kind zit in een plofklas!

  • Nathalie van Thiel
  • Vraag

Onze dochter zit in groep 4 met 36 kinderen. Wij vinden dat een veel te grote groep. Wat kun je als ouder hieraan doen?

Het is begrijpelijk dat je als ouders zorgen hebt om zo’n grote groep kinderen in een klaslokaal. Grote groepen vragen meer van een leerkracht maar ook zeker van de kinderen. Zo neemt het geluidsniveau toe en is de verdeelde aandacht voor elk individueel kind minder. Uit verschillende studies blijkt dat leerlingen in kleine klassen hogere cijfers halen en zelfverzekerder zijn. Scholen zijn zich hiervan natuurlijk bewust en zoeken naar oplossingen. Zo wordt er vaak gekozen voor een klassenassistent ter ondersteuning of voor het opsplitsen van de groep bij bepaalde activiteiten. Het is goed om te achterhalen welke ondersteuning deze grote groep kinderen krijgt want die is hard nodig.

De school van jouw dochter bepaalt zelf hoeveel kinderen er in de klas mogen zitten. Er is geen wet die voorschrijft wat het maximaal aantal leerlingen per klas mag zijn. Moet je je als ouder dan maar neerleggen bij zo’n plofklas? Nee! Je kunt als ouder zeker iets doen:

  • Het streven van de vakbond is een maximum van 24 leerlingen per klas. De school zit daar met 36 leerlingen dus ver boven! Je zult niet de enige ouder van de klas zijn die zich zorgen maakt. Zoek medestanders en verenig je als ouders.
  • Bespreek je zorgen met de directeur en informeer naar de manier waarop deze klas wordt ondersteund. Wellicht kan de directeur je geruststellen en blijkt dat er voldoende ondersteuning geboden wordt. Een grote klas kan dan toch prima functioneren.
  • Bespreek je zorgen met de oudergeleding van de MR. Zij kunnen zorgen voor een discussie over de groepsgrootte binnen de school. Op het schoolplan, met daarin de richtlijnen voor de groepsgrootte,  heeft de MR namelijk instemmingsrecht. 
Nathalie van Thiel
Nathalie van Thiel

Mijn naam is Nathalie van Thiel. Ik ben moeder van vier kinderen en leerkracht basisonderwijs. Op dit moment geef ik les aan leerlingen uit verschillende groepen die iets extra’s nodig hebben. Naast mijn werk op school geef ik ouders advies over hun kind op de basisschool. Vele vragen van ouders met mijn antwoorden zijn inmiddels gebundeld in het boek  “101 vragen aan de juf”. Nathalie beantwoordt ook graag jouw vraag!

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?