Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Mijn kind mag niet naar groep 3, wat kan ik doen?

  • Nathalie van Thiel
  • Vraag

Mijn kind mag niet naar groep 3, omdat de juf denkt dat hij er sociaal-emotioneel nog niet klaar voor is. Ik ben het hier niet mee eens. Ik zie dat hij al woordjes kan lezen en graag werkjes maakt. Ik ben bang dat hij in groep 2 onvoldoende uitdaging heeft. Wat kan ik doen?

Is dit kind klaar voor groep 3?

Voor leerkrachten in de kleutergroepen is dat elk jaar weer een hele belangrijke vraag waarop het antwoord heel individueel bepaald wordt. Schoolrijpheid houdt meer in dan al wat kunnen lezen en rekenen. Helaas komt het elk jaar voor dat kinderen die cognitief wel aan groep 3 toe zijn maar sociaal- emotioneel nog niet, toch worden doorgeschoven naar groep 3. De inspectie wil dat leerlingen in principe doorstromen naar groep 3. De school zal het daarom goed moeten uitleggen wanneer zij beslist een leerling langer te laten kleuteren. In een rapport zal een duidelijke onderbouwing moeten worden overlegd en er zal een handelingsplan moeten worden opgesteld voor het nieuwe schooljaar. Zoals je begrijpt zal de beslissing om jouw kind langer te laten kleuteren niet lichtzinnig genomen worden. 

Gaat mijn kind zich niet vervelen?

Je maakt je zorgen of je kind voldoende uitdaging zal krijgen. Ik zal je geruststellen! In geen enkele groep is het zo goed mogelijk om tegemoet te komen aan verschillen als in de kleuterklas. Hier zijn de mogelijkheden om je kind uit te dagen volop aanwezig en een kleuterjuf kan als geen ander differentiëren. In groep 3 is het veel moeilijker om het onderwijs aan te passen aan kinderen die nog helemaal niet toe zijn aan het zitten aan een tafeltje. In groep 3 vraagt het lees- en rekenonderwijsonderwijs heel veel instructie- en werkmomenten waarbij het moeilijker is om tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van (te) jonge kinderen. Wanneer kinderen motorisch gezien nog in de kleuterfase zitten is het erg onverstandig ze tot stilzitten te dwingen.

Laat je overtuigen

Natuurlijk is het goed om als ouder toe te zien op de inzet die er moet zijn om te zorgen dat jouw kind zich niet gaat vervelen. Ik raad je aan om te vragen of je intensief betrokken kan worden bij de plannen die er gemaakt gaan worden voor het komende schooljaar. Jouw kind heeft passend onderwijs nodig. Je mag van de school verwachten dat er op papier komt te staan wat de school gaat doen om te zorgen dat jouw kind voldoende uitdaging krijgt. 

Lees meer over de kleuterperiode en overgaan en zittenblijven.
 

Nathalie van Thiel
Nathalie van Thiel

Mijn naam is Nathalie van Thiel. Ik ben moeder van vier kinderen en leerkracht basisonderwijs. Op dit moment geef ik les aan leerlingen uit verschillende groepen die iets extra’s nodig hebben. Naast mijn werk op school geef ik ouders advies over hun kind op de basisschool. Vele vragen van ouders met mijn antwoorden zijn inmiddels gebundeld in het boek  “101 vragen aan de juf”. Nathalie beantwoordt ook graag jouw vraag!

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?