Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Niet eens met het schooladvies

  • Nathalie van Thiel
  • Vraag

Onze zoon zit in groep 8. Vorig jaar in groep 7 kreeg hij als voorlopig advies vmbo-t/havo. Onze zoon wil erg graag naar de havo omdat zijn vrienden daar ook naar toe gaan. Daarom is hij ook extra goed zijn best gaan doen. Nu is het eindadvies vmbo-t geworden en dit valt natuurlijk erg tegen. Wat kunnen wij doen om onze zoon toch op de havo te krijgen?

Het advies van de leerkracht is leidend wat betreft de plaatsing van leerlingen op het voortgezet onderwijs. Alleen wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, kan de leerkracht het advies aanpassen. Een advies kan nooit naar beneden worden bijgesteld. 

In het advies dat de leerkracht geeft, worden vele aspecten meegewogen; het leerlingvolgsysteem van de afgelopen 8 jaar, werkhouding, motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen en natuurlijk ook de visie van ouders. Wat kun je als ouders doen bij een tegenvallend advies?

Blijf in gesprek

Je mag van de leerkracht verwachten dat ze je de kans geeft om het advies te laten bezinken en er opnieuw een gesprek over te voeren. Maak dus een nieuwe afspraak met de leerkracht en vraag eventueel de intern begeleider om aan te schuiven.

Neem je kind mee

Het is verstandig om je zoon bij dit gesprek te betrekken, zodat ook hij duidelijk zijn wens kan uitspreken. De leerkracht moet de indruk krijgen dat de wens daadwerkelijk van jouw zoon komt. Hij zal het uiteindelijk moeten gaan waarmaken en bereid zijn om hard te werken. 

Bereid het gesprek goed voor

Maak een voor- en tegen-lijstje en toon begrip voor de twijfels die er zijn. Geef in dit gesprek aan dat cijfers en uitslagen van toetsen niet alles zouden mogen bepalen. Dit is overigens ook de reden dat de scholen tegenwoordig een advies moeten uitbrengen vóórdat de uitslag van de eindtoets bekend is. 

Laat het je goed uitleggen

Zeker bij twijfelgevallen mag je een grondig onderzoek verwachten van de leerkracht: Is de vorige leerkracht geraadpleegd? Zijn zaken als motivatie, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, werkhouding, concentratie en nauwkeurigheid meegenomen? Zijn de resultaten van het werk in de klas (zoals methode-gebonden toetsen) ook bekeken?

Second opinion

Bespreek de mogelijkheid om een extra (intelligentie)toets af te nemen bijvoorbeeld de Nio-toets.

Gemengde brugklas

Ga op zoek naar een school die een gemengde brugklas aanbiedt (vmbo-t/havo). Je zoon kan dan in de brugklas laten zien op welk niveau hij thuishoort.

Tot slot

Het belangrijkste is dat jouw zoon op een school terechtkomt met het niveau dat bij hem past.  Je wilt niet dat hij ploeterend, met dagen vol bijlessen zijn schooltijd moet doorkomen, met het risico dat het alsnog niet gaat lukken. Er bestaan veel vooroordelen over het vmbo terwijl er erg veel goede scholen zijn waar kinderen met heel veel plezier naar toe gaan. Bespreek de voordelen van het vmbo. Je zoon zal niet op zijn tenen hoeven lopen en meer tijd hebben voor hobby’s, sport en vrienden. Bovendien zijn de vooruitzichten en kansen voor kinderen met een middelbare opleiding enorm goed.

Nathalie van Thiel
Nathalie van Thiel

Mijn naam is Nathalie van Thiel. Ik ben moeder van vier kinderen en leerkracht basisonderwijs. Op dit moment geef ik les aan leerlingen uit verschillende groepen die iets extra’s nodig hebben. Naast mijn werk op school geef ik ouders advies over hun kind op de basisschool. Vele vragen van ouders met mijn antwoorden zijn inmiddels gebundeld in het boek  “101 vragen aan de juf”. Nathalie beantwoordt ook graag jouw vraag!

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?