Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Welke gegevens gaan er mee naar een nieuwe basisschool?

 • Nathalie van Thiel
 • Vraag

Binnenkort gaan wij verhuizen en gaan onze kinderen naar een nieuwe basisschool. Ik wil graag dat mijn kinderen een frisse start kunnen maken op hun nieuwe school. Welke gegevens worden er doorgegeven aan de nieuwe school en heb je hier als ouder inspraak in?

Bij een wisseling van school ben je als ouder verplicht om je kinderen allereerst uit te schrijven bij de oude school. Je ontvangt dan een uitschrijfbewijs waarmee je je kinderen kunt inschrijven bij de nieuwe school. De oude school moet zorgdragen voor de overdracht van (een deel van) het leerlingendossier, of het onderwijskundig rapport.

Je hebt als ouder een aantal rechten over de gegevens van jouw kind, zoals inzage in het dossier. Ik begrijp dat je graag wilt weten welke gegevens de nieuwe school over jouw kind zal ontvangen en wat je kunt doen als je het niet eens bent met gegevens die worden doorgegeven. Vanaf 25 mei 2018 geldt hierover een nieuwe wet: De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Je krijgt hierdoor meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen als persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke gegevens mogen in een leerlingdossier staan?

 • Het leerlingdossier bevat administratieve gegevens, zoals de in- en uitschrijving op de school, adresgegevens, betalingsgegevens en gegevens over afwezigheid van het laatste jaar (ook veelvuldig te laat komen). 
 • Ook worden in het leerlingdossier de schoolresultaten van een leerling bijgehouden, zoals de resultaten van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast kun je notities van besprekingen over deze toetsgegevens verwachten.
 • Een psychologisch rapport kan worden toegevoegd.
 • Er kan specifieke informatie over de leerling zijn opgenomen, mits dit relevant is voor het geven van het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Denk hierbij aan extra begeleiding in of buiten de klas, houding, gedrag in de klas. Een verwijzing naar schoolmaatschappelijk werk, of notities van gevoerde gesprekken met een leerlingbegeleider moeten in het dossier worden opgenomen.

Welke zaken horen niet thuis in het leerlingdossier?

 • Persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn moeten worden gecorrigeerd. Denk hierbij aan geboortedatum, adresgegevens, absentiegegevens e.d. De school is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens.
 • Het leerlingdossier mag geen informatie bevatten die niet relevant is voor het doel van het dossier. E-mailverkeer tussen de school en de ouders over bijvoorbeeld het bijwonen van een ouderavond, hoort niet in het leerlingendossier te worden opgenomen. 
 • Verslaglegging van gedragingen van je kind die niet rechtstreeks gevolgen hebben gehad voor het onderwijs doen vaak niet ter zake. Denk aan kattenkwaad, ruzietjes met klasgenoten of  kleine misdragingen. 
 • Een oud psychologisch rapport moet uit het dossier worden verwijderd. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een uitslag van capaciteitentoets zoals de NIO, WISC of NSCCT die sommige scholen in groep 4 of 6 afnemen. Wanneer deze uitslag ouder is dan twee jaar is de uitslag niet meer relevant. Het is dan ook echt in het belang van je kind dat deze resultaten worden verwijderd.

Hoe pak ik het aan?

Ik raad je aan om een afspraak te maken met de directeur voor inzage in het dossier. Deze zal binnen vier weken moeten voldoen aan die vraag. Meestal krijg je een ruimte toegewezen om de informatie in te zien. Je mag iemand meenemen die kennis van zaken heeft op gebied van testen en toetsen, want veel wat er in staat is vakjargon. In verband met de privacy van andere leerlingen blijft er altijd iemand van de school aanwezig tijdens het inzien van de gegevens. De school moet een kopie aanleveren wanneer je hierom vraagt. In de nieuwe wet is bepaald dat de school verplicht is om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Wat als je het niet eens bent met bepaalde gegevens?

 • Vraag een kopie aan van het leerlingdossier en neem deze mee naar huis. Lees de gegevens nogmaals zorgvuldig. Lees over je rechten en de AVG op de website van Ouders & Onderwijs en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Dien een verzoek in om niet ter zake doende of onjuiste informatie te laten verwijderen. De school zal niet snel bereid zijn om een deskundig oordeel te veranderen of te verwijderen. Als je het er niet mee eens bent en je komt er samen niet uit, dan kun je jouw visie laten toevoegen aan het dossier.
 • Ik raad je aan om bij een meningsverschil een goed gesprek over de inhoud en de noodzaak ervan met de directeur en IB-er te voeren. Met een goed overleg bereik je vaak meer dan het kiezen van een juridische weg.
 • Kom je er met de school niet uit dan is het mogelijk om bemiddeling aan te vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in uiterste geval je geschil voor te leggen aan een rechter. 
Nathalie van Thiel
Nathalie van Thiel

Mijn naam is Nathalie van Thiel. Ik ben moeder van vier kinderen en leerkracht basisonderwijs. Op dit moment geef ik les aan leerlingen uit verschillende groepen die iets extra’s nodig hebben. Naast mijn werk op school geef ik ouders advies over hun kind op de basisschool. Vele vragen van ouders met mijn antwoorden zijn inmiddels gebundeld in het boek  “101 vragen aan de juf”. Nathalie beantwoordt ook graag jouw vraag!

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?