Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Welke informatie krijg ik over de leerproblemen van mijn kind?

  • Nathalie van Thiel
  • Vraag

Mijn zoon (groep 3) heeft problemen met rekenen en kan niet goed mee met de groep. De leerkracht wil de problemen met de Intern Begeleider bespreken in het zorgteam. Wie nemen er zoal deel in zo’n team en wat wordt er besproken? Op welke informatie heb ik recht als ouder?

De leerkracht onderneemt actie

Wanneer een leerkracht signaleert dat een leerling problemen krijgt met de aangeboden stof zal zij allereerst zelf aan de slag gaan. Ze kiest dan vaak voor het verlengen van instructies in de klas. De leerling krijgt ook extra oefeningen. Wanneer deze inspanningen onvoldoende resultaat opleveren en de leerling dreigt te ver achter te raken met de stof, dan zal de leerkracht aan de bel trekken bij de Intern Begeleider(IB-er). 

Het aanpakken van een lees- of rekenprobleem valt binnen de basisondersteuning van de school. Deze staat omschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Het zorgteam op school

De IB-er zal in gesprek gaan met de leerkracht en indien nodig een zorgteam samenstellen. Dit gebeurt ook wanneer er sprake is van psychische- of gedragsproblemen. In het zorgteam kunnen verschillende professionals deelnemen afhankelijk van de hulpvraag van de leerkracht:

  • De Intern Begeleider is op school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en zal helpen met het in kaart brengen van de zorgvraag. Zij voert gesprekken met de leerkracht, ouders en eventueel andere professionals. Zij zal een handelingsplan opstellen.
  • De leerkracht van de leerling neemt natuurlijk ook deel aan het team en levert de gegevens aan die nodig zijn om de problemen in kaart te brengen.
  • Wanneer er bijvoorbeeld een leerkracht met een specialisatie in de school aanwezig is zal zij ook geraadpleegd worden(in dit geval een rekenspecialist).
  • Ouders worden in eerste instantie niet uitgenodigd voor deze eerste bespreking.

Plan van aanpak

Het zorgteam zal nauw gaan samenwerken om de problemen van de leerling zo snel en effectief mogelijk aan te pakken. Er wordt een handelingsplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de aanpak zal zijn, wie wanneer welke taken zal uitvoeren en wanneer er wordt geëvalueerd. Het zorgteam kan beslissen om een onderzoek aan te vragen wanneer er een ernstig leerprobleem wordt vermoed. Ouders moeten toestemming geven voor dit soort onderzoeken. Na elk onderzoek volgt een verslag waarin wordt geadviseerd over de begeleiding van de leerling en welke ondersteunende rol ouders en leerkracht(en) kunnen innemen.

Betrokkenheid van ouders

Veel ouders hebben behoefte om intensief te worden betrokken bij het proces. Het is dan ook je recht om geïnformeerd te worden over de gang van zaken. Ik raad je aan om dit duidelijk aan te geven bij de leerkracht en de IB-er. Je mag verwachten dat zij je zullen uitnodigen voor een gesprek waarin je wordt verteld wat de gang van zaken zal zijn. Ook na de evaluatie is het goed om op de hoogte te blijven. Lees ook ons stappenplan 'wat gebeurt er als het niet goed gaat met je kind op school'.

Thuis helpen

Wanneer je ook thuis wilt oefenen met je kind is het verstandig om dit in samenwerking met de school te doen zodat je goed aansluit bij het handelingsplan.

Nathalie van Thiel
Nathalie van Thiel

Mijn naam is Nathalie van Thiel. Ik ben moeder van vier kinderen en leerkracht basisonderwijs. Op dit moment geef ik les aan leerlingen uit verschillende groepen die iets extra’s nodig hebben. Naast mijn werk op school geef ik ouders advies over hun kind op de basisschool. Vele vragen van ouders met mijn antwoorden zijn inmiddels gebundeld in het boek  “101 vragen aan de juf”. Nathalie beantwoordt ook graag jouw vraag!

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?