Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Duidelijkheid over geld op school

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Duidelijkheid over geld op school

Scholen krijgen op verschillende manieren geld. Iedere school moet met dat geld keuzes maken. Die keuzes hebben gevolgen voor het onderwijs en de werkwijze van de school. De financiën op school zijn daarom erg belangrijk, maar ook behoorlijk ingewikkeld. In een nieuwe animatie leggen we u uit hoe de school aan geld komt en hoe de medezeggenschapsraad mee kan praten over de besteding ervan.

Scholen en geld

De financiën van scholen zijn ingewikkeld. Er zijn verschillende manieren waarop scholen geld krijgen: lumpsum, geld voor passend onderwijs, subsidies en projectgelden en ook via de vrijwillige ouderbijdrage of bijvoorbeeld crowdfunding en sponsoring. Sommige potjes zijn alleen voor specifieke bestedingen bedoeld, terwijl ander geld wel breed inzetbaar is. Dat maakt het voor ouders in de medezeggenschapsraad vaak onoverzichtelijk. Waar praat u nou eigenlijk over? Terwijl juist de besteding van het geld van essentiëel belang is bij het maken van keuzes. Iedere onderwijskundige of organisatorische keuze heeft namelijk financiële gevolgen. Om ouders in de MR te helpen heeft Ouders & Onderwijs al de financiële dilemma's op een rij gezet. Nu is ook een animatie gemaakt die de geldstromen in de school uitlegt. De MR kan deze gebruiken om het gesprek over geld aan te gaan en vragen te stellen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt.

 

Roep om transparantie

De animatie komt op het moment dat ook de politiek scholen oproept om meer inzage te geven in de financiële keuzes die ze maken. Scholen hebben binnen het huidige financieringsstelsel veel vrijheid. Ze mogen zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. Ministers Slob en Van Engelshoven vinden dat daar wel publieke verantwoording voor terug verwacht mag worden. Daarom willen zij dat schoolbesturen beter laten zien wat zij met het geld doen.

Verantwoording door schoolbesturen

De ministers willen dat schoolbesturen meer informatie openbaar toegankelijk maken. Zodat alle betrokkenen kunnen zien hoe het bestuur er financiëel voor staat en welke keuzes gemaakt worden. In ieder geval willen zij dat schoolbesturen de volgende informatie openbaar maken:

  • Hoeveel geld het schoolbestuur krijgt
  • Hoeveel reserves er zijn
  • Hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur
  • Hoe het binnenkomende geld over de scholen verdeeld wordt
  • Een jaarverslag
  • De jaarrekeningen zijn al openbaar beschikbaar en blijven dat

Scholen krijgen eerst de ruimte zelf orde op zaken te stellen. Blijft een goede verantwoording van de schoolbesturen uit? Dan willen de ministers de wet veranderen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?