Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Aanpassingen eindtoets basisschool

 • Arline Spierenburg
 • Nieuws
Aanpassingen eindtoets basisschool

Onlangs zijn er twee aanpassingen over de eindtoets in groep 8 bekend gemaakt. De eerste gaat over de categorieën eindtoetsadviezen. De tweede over verplichte afname van de eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs.

Eindtoets

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om een eindtoets te maken. De school kiest een van de vijf goedgekeurde eindtoetsen. Nadat de leerling de toets gemaakt heeft, volgt voor elk kind het eigen eindtoetsadvies.

Alle eindtoetsen dezelfde zes toetsadviezen

De vijf verschillende eindtoetsen hadden niet allemaal dezelfde categorieën voor de uitslag van het eindtoetsadvies. Dat is nu gelijkgetrokken. Alle toetsen hebben nu dezelfde categorieën voor het toetsadvies. Uw kind krijgt na de eindtoets voortaan één van de volgende adviezen: 

 • Pro/vmbo bb
 • Vmbo bb/vmbo kb
 • Vmbo kb/vmbo gl-tl
 • Vmbo gl-tl/havo
 • Havo/vwo
 • Vwo

Invloed op het schooladvies

De adviezen van de eindtoets zijn bijna allemaal dubbele adviezen. Het schooladvies van de basisschool mag wel uit één of twee schooltypes bestaan. Uw kind kan dus een enkelvoudig (bijvoorbeeld vmbo-tl) of meervoudig (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies krijgen. Als het eindtoetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. In deze infographic ziet u hoe het het definitieve schooladvies in verschillende stappen totstandkomt:

Eindtoets ook verplicht in speciaal (basis)onderwijs

De eindtoets voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs was tot nu toe niet verplicht. Inmiddels zijn de eindtoetsen nu ook geschikt gemaakt voor deze leerlingen. Daarom maken zij vanaf 2019-2020 ook verplicht een eindtoets. Het gaat om leerlingen met een IQ van 75 of hoger en het uitstroomprofiel voortgezet onderwijs.

Uitzonderingen

Er blijft een deel van de leerlingen die de eindtoets niet hoeven maken. Het gaat hierbij om:

 • zeer moeilijk lerende leerlingen met een IQ lager dan 75
 • meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn één van de handicaps is;
 • leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Wilt u weten of uw kind er voor uw kind een uitzondering geldt? Bekijk dan deze infographic.

Centrale eindtoets korter

Eén van de vijf goedgekeurde eindtoetsen is de Centrale Eindtoets. Ook hierin vinden wat wijzigingen plaats. De papieren toets wordt in 2019 in twee dagdelen afgenomen in plaats van in de gebruikelijke drie. De digitale adaptieve toets wordt korter en gaat meer differentiëren. Lees hierover meer op de website van het CvTE.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?